De herbestemming en transformatie van monumentaal vastgoed is een actueel thema. Een vak apart waarbij steeds de juiste balans gevonden moet worden tussen aanpassingen aan de huidige eisen, verduurzaming van het gebouw en het behoud van cultuurhistorische waarden.

 

onze missie

KANSEN EN RISICO’S HERBESTEMMING

Kansen en mogelijkheden, risico’s en beperkingen. We brengen ze allemaal in kaart. Vervolgens verrichten we verder onderzoek. Zo kijken we naar de staat van het gebouw en de daaraan gekoppelde kostenraming en bekijken hoe we kostenbesparend kunnen optreden. Ook onderzoeken we de marktbehoefte en de randvoorwaarden vanuit planologische en ruimtelijke ontwikkeling. In overleg met de opdrachtgever werken we een aantal varianten uit en maken we een dossier op. Zo krijgt u inzicht in de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden voor de herbestemming van een gebouw.

 

EN DAN: HET VERVOLGTRAJECT

Een herbestemming is pas geslaagd als het gebouw een nieuwe, rendabele tijdelijke functie heeft gekregen. Wij zoeken gericht naar geschikte gebruikersgroepen en benaderen eventuele investeerders met een doordacht en rendabel plan. Indien u pand te koop staat begeleiden wij ook het verkoopstraject en zetten het pand kosteloos in de kijker.


Leegstand herbestemmen wint terrein: ruimte voor creatieve invulling
— Monumento

voordelen herbestemming

  • Kostenbesparend
  • Technische en financiele ondersteuning
  • Kosteloze ontzorging voor de eigenaar
  • Bewaking en bewaring van u eigendom
  • Maatschappelijk verantwoorde invulling 
  • Strenge selectie en screening gebruikers
  • Creëren van een economische groei
  •  Minimalisering van risico's als diefstal, verval en kraak
  • Opheffing leegstandstaks