Herbestemming

Monumento

 

oVER MONUMENto-WERKWIJZE

Herbestemmingsproces

Het beheer bij Monumento is gebaseerd op een zorgvuldige herbestemming. Wij geven een nieuwe functie aan een bestaand (historisch) gebouw. Hierbij behouden wij de identiteit van het gebouw. Vaak gaat het om monumenten die men wil conserveren maar die zonder een nieuwe functie niet kunnen overleven. Herbestemming is een gecompliceerd onderwerp, er moet rekening worden gehouden met vele aspecten die elke keer uniek en ingewikkeld zijn. Dit vergt kennis op gebieden zoals cultuur, omgeving, functie en beleving. Herbestemming is een belangrijk onderwerp van deze tijd en maakt ruimte voor creativiteit en ondernemingszin.

 

U BENT EIGENAAR?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie op info@monumento.be

Duurzame herbestemming

De herbestemming van monumentaal vastgoed is een actueel thema, een vak apart waarbij steeds de juiste balans gevonden moet worden tussen aanpassingen en de huidige eisen, de verduurzaming van het gebouw of site en het behoud van cultuurhistorische waarden


Onze missie

Ruimte herbestemmen maakt plaats voor creativiteit en ondernemingszin
— MONUMENTO


 

Hoe gaan we te werk?

KANSEN EN RISICO’S HERBESTEMMING

Kansen en mogelijkheden, risico’s en beperkingen. We brengen ze allemaal in kaart. Vervolgens verrichten we verder onderzoek. Zo kijken we naar de staat van het gebouw en de daaraan gekoppelde kostenraming en bekijken hoe we kostenbesparend kunnen optreden. Ook onderzoeken we de marktbehoefte en de randvoorwaarden vanuit planologische en ruimtelijke ontwikkeling. In overleg met de opdrachtgever werken we een aantal varianten uit en maken we een dossier op. Zo krijgt u inzicht in de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden voor de herbestemming van een gebouw.

 

EN DAN: HET VERVOLGTRAJECT

Een herbestemming is pas geslaagd als het gebouw een nieuwe, rendabele tijdelijke functie heeft gekregen. Wij zoeken gericht naar geschikte gebruikersgroepen en benaderen eventuele investeerders met een doordacht en rendabel plan. Indien u pand te koop staat begeleiden wij ook het verkoopstraject en zetten het pand kosteloos in de kijker.

“Leegstand herbestemmen wint terrein: ruimte voor creatieve invulling

— Monumento

 

bEKIJK ONS AANBOD


U bent eigenaar?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte tot gratis herbestemming.

info@monumento.be